Meetting in Madrid

Exposición do Proxecto ante o Consello Escolar

Durante a reunión do Consello Escolar e estando presentes representantes de todos os sectores (familias, concello, profesorado e resto de persoal), faise unha exposición do proxecto tendo moi acollida por todas as partes.

Meeting with ANPA Parents Association

We had a meeting with ANPA to present them the project and all that the project involves.